Integratief - Herstelgericht - Evidence Based

destockage  

Praktijk voor

Integratieve  Kinesi Therapie

 

Wij kiezen resoluut voor een genees- en herstelgerichte aanpak

vanuit een ' evidence based ' integratieve benadering.                  

Kenmerken voor onze manier van werken zijn :

Geneesgericht

Na weefselschade poogt het menselijke organisme ( het lichaam en zijn 
neuro-immuno-endocrinologische regelsystemen ) de schade op natuurlijke
wijze te herstellen. Hierbij wordt steevast éénzelfde patroon gevolgd waarbij
in de tijd drie van elkaar te onderscheiden fasen worden doorlopen.
Die fasen zijn: ontstekingsfase - proliferatiefase (vorming van nieuw weefsel) -
modelleringsfase (ordenen en versterken van nieuw gevormd weefsel).

Om tot optimale resultaten te komen is het nodig de therapie af te stemmen op
de fase waarin het weefselherstel zich bevindt.


Herstelgericht

Van zodra de weefselschade een zekere mate van herstel vertoont, dient in 
toenemende mate te worden gewerkt aan het herstellen van de normale gebruiks-
functie van de aangedane weefselstructuur. Het herstel van de functie wordt
eveneens gekenmerkt door éénzelfde patroon waarbij in de tijd van elkaar te
onderscheiden fasen worden doorlopen.
Die fasen zijn: respiratie- & stabilisatiefase - centratiefase ( juiste onderlinge
positionering van beenderen binnen het gewricht ) - integratiefase ( integreren
van de herwonnen beweeglijkheid binnen fundamentele bewegingspatronen ) -
trainingsfase ( bestendigen en verder versterken van de herwonnen functie ).

Om tot optimaal functieherstel te komen is het noodzakelijk de therapie af te stemmen
op het bereikte niveau van functieherstel. Het aanleren en inoefenen van gezonde
houdings- en bewegingspatronen dient daarbij vaak vooraf te worden gegaan door
correctieve oefeningen ( corrigeren van ongunstige bewegingspatronen ).


Integratief

Het levende lichaam functioneert als een systeem. Kenmerkend voor een systeem is 
datalle onderdelen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en elkaar voortdurend
wederkerigbeïnvloeden. Bij de mens kunnen alvast drie grote deelsystemen van elkaar
worden onderscheiden: het psychische systeem - het lichaam met zijn diverse
weefselstructuren - hetcentrale neuro-immuno-endocrinologisch regelsysteem.
Lichaamsgerichte therapie dient rekening te houden met de wijze waarop het centrale
regelsysteem reageert op aanwezige weefselschade, functionele hinder en pijn.
Het ontwikkelen van een positieve psychologie ( gericht op herwinnen van gezondheid
i.p.v. bestrijden van pijn en ongemak ) is daarbij een belangrijke ondersteunende factor.


 

Evidence Based

Wij maken zoveel mogelijk gebruik van behandelmethoden en -technieken waarvan 
wetenschappelijk is aangetoond ( 'evidence' ) dat ze werkelijk tot resultaat leiden.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat er vaak meerdere methoden en/of technieken
bewezen werkzaam zijn mits ze principieel gebaseerd zijn op de natuurlijke genees-
en herstelprocessen van het menselijke organisme.

Principes hebben voorrang op specifieke methoden of interventies. Iedere mens
en ieder lichaam is op zijn eigen wijze uniek. Een behandelmethode of specifieke
therapeutische interventie werkt soms bij één persoon maar niet bij een ander.
Om die reden hebben wij ons bekwaamd in meerdere behandelmethodes zodat
wij aan zoveel mogelijk patiënten een bij hen passende behandeling kunnen aanbieden.Onze specifieke deskundigheid

Specifieke deskundigheid verwerf je niet zomaar. 

Voor het up-to-date houden van onze kennis volgen wij de voor ons vakgebied
en specifieke interessegebieden relevante wetenschappelijke literatuur op de voet.

Voor het op peil houden van onze deskundigheid en voor het aanleren van nieuwe
praktische behandelvaardigheden evenwel, gaan we graag opleiding volgen bij mensen
die niet alleen weten waarover ze spreken maar ook kunnen bogen op jarenlange
klinische ervaring. Praktijk leer je immers niet uit de boeken, maar door 'af te kijken'
van bekwame vakmensen en zelf te oefenen onder hun toezicht en begeleiding.
Daarbij hebben wij vaak het meest geleerd door zelf patiënt te zijn en aan de lijve te
ondervinden hoe een bepaalde therapeutische interventie werkt.

Er bestaan twee soorten van specifieke deskundigheid.

De eerste betreft kennis en kunde omtrent één of andere behandelmethodiek en
de specifieke handvaardigheden en/of oefeningen waar gebruik van wordt gemaakt.
Lees hier meer over gespecialiseerde behandelmethoden die wij u kunnen aanbieden.

De andere vorm van specifieke deskundigheid betreft de georganiseerde toepassing van
kennis en kunde binnen een specifiek klinisch domein van gezondheidsklachten.
Lees hier meer over de klinische domeinen waarin wij ons hebben gespecialiseerd.

 

 

 

Wij zien er naar uit met u samen te werken. 

Bel ons nu en begin vandaag reeds uw weg naar genezing en herstel.

 

051 / 40 36 31  

Bart & Dieter